توبه

خدایا یادم نیست کجای این چند سال عمرم ماندن را انتخاب کرده ام، ماندنم را به رفتن تو خود اصلاح کن....

 
/ 1 نظر / 19 بازدید
مهاجر

سلام من مشکلم با این جمله اینه که آیا اصلا ما حتی درکی از "ماندن" و"رفتن "داریم برخی مواقع فکر میکردیم در حال رفتنیم در حالیکه در جا میزدیم چون خر آسیاب( جسارت نباشه مثل است دیگه) وگاه بالعکس. اما بالاخره باید این چنین دعایی کرد که در مسیر باشیم و دعا کنیم که جاهای پیچیدن را بفهمیم الهی اوقفنی علی مراکز اضطراری