پیر روشن ضمیر

 یا لطیف

امروز خبر درگذشت پدر بزرگوار سرکار خانم ذاکری - همسر  مکرمه برادر عزیزم مهندس سید حامد کاظمی - متاثرم کرد. اصولا حامد اهل تعریف چرب و شیرین از کسی نیست اما تعریف هایش از این پیر بزرگوار مرا به جد مشتاق دیدن او کرده بود؛ اما توفیق یار نبود که او را زیارت کنم...و این حسرت بر حسرت های دیگرم افزوده شد.

دیدار ما بماند برای وقتی دیگر...

خدایش در جوار اربابش سکنا دهاد...و به این دو بزرگوار صبر دهد...آمین

/ 2 نظر / 17 بازدید
م

ننویسی خمس داره ها....

میرزا بنویس

سلام مطلب شما در جدول ثبت شد . منتظر متن شما هستیم