خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود

خودت را درگیر چشم ها نکن، چشم ها پابندت می کنند....
چشم ها پر پروازت را می بندند و راهت را سد می کنند...
حواست باشد...دل به چشم ها نبند که دل، سلطان عالم وجود توست و سلطان را پابست رعیت خویش نمودن جز خفت و خواری بر ملک جان نیفزاید...
و چه خوش گفت خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود
 
/ 1 نظر / 21 بازدید
مهاجر

سلام‏ ‏وعید‏ ‏شما‏ ‏مبارک‏ ‏