یا لطیف

   اینجا بیشتر برای دلم می نویسم. نوشته های دیگرم را جای دیگری می گذارم.

امید دارم اینجا مرتب تر بنویسم...

/ 5 نظر / 13 بازدید
کریمی

خانه نو مبارک اگر شد نوشته های کهفتان را هم اینجا بازنشر کنید

فاخته

بعنوان یک مشاور به شما پیشنهاد میدم کتاب بسوی کامیابی رابینز را حتما بخوانید اقابااین طراحی وبلاگتون معلومه ذهن مشوشی دارید حرفهای ناگفته ای دارید هگل میگه جهان مادی وهمه ذراتش در تکاپواند که انسان را به اهدافش برسانندیاعلی که به حق قدرت خداست

فاخته

باسلام واحترام مشهودی هستم اگراز خاطر عاطر گذشته باشم چرا دیگه نمینویسید اقا شروع کنید به شخصه مطالب شما مهاجر ومحمد حسین را می پسندم شما میتونید

فاخته

باسلام فکرکنم دنیایی توی این سه نقطه نهفته است مثل بقیه بچه ها زیاد فرهنگی نیستم ولی این سرلوحه کارامه چه وقتی که خوشحالم یا وقتی ناراحتم این نیز بگذرد بایدخودمون مدیریت بر مغزمون داشته باشیم مخصوصا شما که فنی اید چه شود. اگر یه دفعه دیگه نگاه مطالب کردم جدید باشه لطفا .ببینم چی مینویسید

فاخته

باسلام واحترام مثل اینکه حالتون همچنان خرابه وحال درست شدنشو هم ندارید